OVER HET WERK VAN SYBREN POLET


"Polet is de aartsvader van experimenteel proza en poŽzie in Nederland. Zelf noemt hij het liever experimenterend proza."

(Cultura)


ALGEMENE BESPREKINGEN OVER: